ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΟ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΟ

Όπως συζητήθηκε στο διευρυμένο προεδρείο του Κόμματος των Ελλήνων στις 10.10.2015, στο Αλύκο,  το περιουσιακό στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας είναι πολυδιάστατο.

Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας που συγκρότησε ο θεσμός μας  για τη διερεύνηση, καταγραφή και νομική στήριξη και επίλυση αυτού του σημαντικού ζητήματος ως πρώτο βήμα προτείνονται τα εξής:

1.              Η όλη υπόθεση ξεκαθαρίζει με την αρχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , τα δημαρχεία. Στα δημαρχεία να συγκροτηθεί και στελεχωθεί  το συντομότερο η επιτροπή απογραφής της περιουσίας στη δικαιοδοσία του δήμου. Αυτό στηρίζεται νομικά στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου του 1995 και του 2008, που συγκεκριμένες περιουσίες μεταβιβάζονται  σε ιδιοκτησία των  τότε επαρχιών και να καταγραφούν στο υποθηκοφυλακείο. Αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί από τις πρώην επαρχίες. Εδώ θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε ποια λιβάδια είναι κρατικά, ποια είναι της επαρχίας (δήμου) και ποια είναι ιδιωτικά.

2.              Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η φάση, θα έχουμε στα χέρια μας όλα τα στοιχεία ποια βοσκοτόπια έχουν δοθεί με παρανομίες και ποια είναι στην δικαστική διαδικασία.

3.              Οι διαχειριστές και ο δήμαρχος πρέπει να βγάλουν όλα τα στοιχεία, ποια χωριά έχουν πάρει τους τίτλους ιδιοκτησίας και ποια χωριά δεν έχουν καταγράψει στο υποθηκοφυλακείο την καλλιεργήσιμη γης  που έχει πάρει ο καθένας με τον νόμο 7501. Εδώ θα προκύψουν  και τα στοιχεία πόση γης δεν έχει κατανεμηθεί και ποιανού ιδιοκτησία είναι τώρα. (Γίνετε λόγος για αρκετά μεγάλες εκτάσεις). Οι διαφορές που υπάρχουν για τα σύνορα ανάμεσα στα χωριά πρέπει να λυθούν το συντομότερο.

4.              Στα δημαρχεία πρέπει να αρχίσει αμέσως δουλειά νομικός ο οποίος να παρακολουθεί εκτός των άλλων, σε καθημερινή βάση τις δικαστικές  διαδικασίες για τις περιουσίες που είναι ακόμα σε δικαστήρια όπως η υπόθεση του Κώσταρι και πολλές  άλλες.

5.              Είναι απαραίτητο να οργανωθεί  συνάντηση με τους δημάρχους  και τους  διαχειριστές στο κέντρο του κάθε δήμου, για να γίνει όσο πιο αντιληπτό το πρόβλημα που μας απασχολεί.

Το Κόμμα των Ελλήνων συνέρχεται κάθε τέλος της εβδομάδας για να παρακολουθήσει την εξέλιξη του περουσιακού, αντλώντας νεότερα στοιχεία για τον όλεθρο που επικρατεί σχετικά μ’ αυτό το θέμα στον τόπο μας.

Στη συνάντηση του Σάββατου που πέρασε στο Αλύκο παρευρέθηκαν και οι νέοι προέδροι των χωριών, οι διαχειριστές, τα μέλη των συντονιστικών και των οργανώσεων του κόμματος καθώς και άλλοι ενδιαφερούμενοι πέρα από το δικό μας πολιτικό θεσμό και αυτό αποδεικνύει ότι το θέμα αγγίζει όλους τους Έλληνες αλβανούς υπηκόους που νοιάζονται για την πραγματική πατρίδα τους, που είναι η γης, το σπίτι τους.

Την εισήγηση για την κατάσταση του περουσιακού έκανε ο Πέτρος Μπερέτης ο οποίος ηγείται και της ομάδας διερεύνησης της υπόθεσης και ακολούθησαν επί δύο ώρες αρκετές συζητήσεις.

Άγιοι Σαράντα  10/10/2015