Ο ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΚΒΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΞΑΠΑΤΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΚΒΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΞΑΠΑΤΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αυτά μόνο από το δήμαρχο Φοινικαίων γίνονται! Και δεν είναι η πρώτη φορά. Το ίδιο συνέβηκε πριν δύο χρόνια για τη χορήγηση μεγάλης έκτασης γης σε πρόσωπα του στενού του κύκλου και πιο άγαρμπα επιχειρήθηκε πριν τρία χρόνια όταν ο παντοδύναμος τότε Κοκεδήμα  απαιτούσε να οικειοποιούσε τα δημοτικά κονδύλια όλων των δήμων των περιφερειών Αυλώνας και Αργυροκάστρου  για να διευθύνει την κοινοπραξία των μεγάλων επενδύσεων ιδιωτική εταιρία, αλλά που απορρίφθηκε παμψηφεί με την πρωτοβουλία των συμβούλων του Κόμματος των Ελλήνων τότε.

Για πολλοστή φορά, ο προς αποχώρηση δήμαρχος  Λεωνίδας Χρήστου,  προσβάλλει ανεπανόρθωτα τη νοημοσύνη των συμβούλων του Δήμου Φοινικαίων, καλώντας εκτάκτως και παράνομα το σώμα  να αποφασίσει για κάτι το οποίο μαθαίνουν από τα μέσα δικτύωσης και όχι από τον υποχρεωτικό κατά το νόμο φάκελο της  ημερήσιας διάταξης: διαδίδεται ότι θα παραχωρηθεί οικόπεδο στο Βρυώνι σε κάποια εταιρία που θα ανεγείρει σχολείο ιδιωτικού δικαίου!!!  Και αυτοί που υποτίθεται ότι είναι  εκπρόσωποι των δημοτών θα αποφασίσουν αύριο  τυφλά και βουβά ό,τι τους υπαγορεύσει ο δήμαρχος!!! Θα αποφασίσουν να μεταβιβάσουν δημοτική περιουσία σε τρίτους χωρίς να συζητήσουν για ποιο σκοπό και για ποιο όφελος του δήμου και των δημοτών θα χορηγηθεί!!!

Το Κόμμα των Ελλήνων καταγγέλλει ανοιχτά αυτή την ύπουλη  ενέργεια του δημάρχου Φοινικαίων  και καλεί τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και όλους τους συμβούλους να σεβαστούν το γράμμα του νόμου  σχετικά με τη διαδικασία προώθησης και συζήτησης μιας πρότασης σχεδίου  και το χρόνο συζήτησης στις ανάλογες επιτροπές κι ακόμη περισσότερο να ζητηθεί διαφάνεια  για το σκεπτικό με το οποίο προωθείται ένα τέτοιο έργο που αγγίζει το πιο ευάλωτο σημείο της ύπαρξής μας που είναι η παιδεία, χωρίς να ληφθεί υπόψη η αρμόδια αλλά και συνολική άποψη.

Εντωμεταξύ, σήμερα 31 του μηνός εκπνέει η τετράχρονη θητεία του δημοτικού συμβουλίου και του Δημάρχου, οπότε κάθε απόφαση που μπορεί να ληφθεί θεωρείται άκυρη.

Ο Νέος Δήμαρχος και το Νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έρθει μέλει να διευθετήσει πιο υπεύθυνα και πιο σοβαρά τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους και που εξυπηρετούν τα κοινά και όχι τα ιδιοτελή συμφέροντα ενός προσώπου.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ