ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΕΜΜ-ΜΕΓΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΕΜΜ-ΜΕΓΑ

 

Καταξιωμένα παιδιά του τόπου, νέοι, άφθαρτοι, επαγγελματίες, επιστήμονες, ιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι που διαπρέπουν στο εσωτερικό και το εξωτερικό ηγούνται του Αγώνα του Κόμματος «Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον», για την Αλλαγή.

 

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ

1. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΥΤΖΙΟΣ 26-08-1973Α

2. ΚΩΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΤΤΗΣ 29-03-1959Α

3. ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΤΟΛΗ 12-07-1987Θ

4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 07-07-1982Α

5. ΑΝΙΣΑ ΘΩΜΑ ΕΥΘΥΜΗ 15-12-1989Θ

ΑΥΛΩΝΑ

1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΙΤΣΙΟΣ 06-06-1969Α

2 ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΟΥ ΚΟΥΡΗΣ 27-10-1968Α

3 ΜΕΛΙΝΑ ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΤΣΙΩΝΗ 15-05-1990Θ

4 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 05-10-1971Α

5 ΓΙΩΡΓΗΣ ΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ 03-03-1988Α.

6 ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΑΚΗ ΣΕΝΤΗ 23-08-1965Θ

7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΟΥΜΑΣ 11-07-1973Α

8 ΜΠΕΝΑΡΝΤ ΘΩΜΑ ΚΩΤΣΙΟΣ 09-04-1975Α

9 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΥΜΙΟΥ ΝΟΝΗ 23-05-1976Θ

ΤΙΡΑΝΑ

1 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΤΡΟΣ 02-12-1978Α

2 ΕΝΙΑΝΝΑ ΘΑΝΑΣΑΚΗ ΔΟΥΠΗ 11-07-1976Θ

3 ΔΙΟΝΥΣΣΗΣ ΘΩΜΑ ΓΚΟΤΣΗΣ 09-09-1970Α

4 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΕΚΟΣ 13-07-1974Α

5 ΡΑΐΜΟΝΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 12-03-1964Θ

6 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΘΗ ΛΑΖΑΡΗΣ 30-09-1953Α

7 ΕΛΙΟΝΑ ΜΙΧΑΛΗ ΛΙΤΣΗ 30-04-1988Θ

8 ΜΠΕΣΜΙΡ ΠΥΡΡΟ ΣΙΟΛΑ 18-06-1986Α

9 ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 30-06-1987Α

10. ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ ΑΝΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΙΑΝΗ 18-05-1975Θ

11. ΔΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΤΣΗΣ 17-11-1991Α

12. ΧΕΝΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΣ 22-04-1979Α

13. ΕΛΙΟΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΑΤΣΗ 16-11-1971Θ

14. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΗΣΗΣ 06-01-1939Α

15. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΛΗΣ 07-12-1952Α

16. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑ ΠΕΤΣΗ 20-07-1965Θ

ΚΟΡΥΤΣΑ

1 ΠΕΤΡΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΗ ΤΑΝΟΥΣΗΣ 22-02-1969Α

2 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ 15-02-1979Α

3 ΜΑΡΊΑ ΣΕΡΓΚΕΐ ΠΕΣΤΑΝΗ 15-08-1990Θ

4 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΠΕ ΝΙΚΟΛΟΣ 15-07-1966Α

5 ΝΙΚΟΛΙΝ ΓΚΙΕΡΓΚΗ ΜΠΑΡΔΗΣ 23-06-1980Α

6 ΝΑΤΑΣΙΑ Ν.ΝΑΤΣΗ 17-05-1960Θ

7 ΝΕΡΤΙΛ ΜΠΑΦΤΙΑΡ ΜΟΛΑ 08-03-1984Α

8 ΒΛΕΔΙ ΙΖΙΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΟ 03-08-1979Α

9 ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ 12-01-1950Θ